Rejstřík druhů

Rejstřík druhů / cypřišovité / Zeravinec japonský

Zeravinec japonský

Thujopsis dolabrata

cypřišovité

Lokalita:Arboretum Křtiny
Region:Moravský Kras
Stát:Česko
Nadmořská výška:470 m
Biotop:lesopark
Snímek pořízen:17. 12. 2020
Určil:Jiří Šumbera
Popis:1. větev, 2. větev zespodu, 3. mladý strom

Další dřeviny stejné čeledi: