Historie

Arboretum bylo založeno v roce 1928 profesorem Augustem Bayerem, který se rovněž zasloužil o vybudování Dendrologického ústavu na Vysoké škole zemědělské v Brně. Rybník, který se výrazně spolupodílí na estetice arboreta byl vybudován na základě projektu prof. Opletala v souvislosti s napřímením silnice Jedovnice-Křtiny v roce 1926 v blízkosti hájenky Na Lukách. Přebytečná zemina byla použita pro násyp hráze. Arboretum nebylo oploceno, a tak docházelo k poškozování sbírek stromů občany ořezáváním ozdobného klestu. Proto se přistoupilo v padesátých letech k postupnému oplocování. Péče o arboretum se ujal Ing. Jindřich Chmelař.  V roce 1978 byla dokončena v arboretu kabelizace elektrického vedení o vysokém napětí a mohl tak být odstraněn elektrický stožár uprostřed rybníka a později i jeho betonová patka (1979). V roce 1980 byla podle návrhu Ing. Ivara Otruby instalována hlavní vstupní brána. Současné (2023) dřevěné oplocení a vstupní brána byly realizovány rovněž podle návrhu prof. Otruby kolem roku 2000. Srub, který se nachází v severozápadní části, byl do arboreta přemístěn z polesí Řečkovice v roce 1965.  Současná cestní síť byla vyprojektována Katedrou lesnických staveb, meliorací a hrazení bystřin a realizována v roce 1982.

Arboretum se rozkládá na ploše cca 23 ha v nadmořské výšce 450 až 520 m. n.m., průměrný roční úhrn srážek je 640 mm. Geologickým podkladem je pískovec překrytý sprašovými hlínami. V údolí probíhajícím od severu k jihu se značně uplatňují mrazy a proudění vlhkého vzduchu. V současné době je v arboretu evidováno cca 800 druhů dřevin.

Napište nám