Vážení návštěvníci, sezóna v arboretu Křtiny bude zahájena 30. dubnem od 10:00 do 17:30, a pak každou sobotu a neděli až do 30. října 2022. Slavnostní Dny otevřených dveří budou 28. a 29. května 2022 od 9 do 17 hodin.

Děkujeme za Vaši přízeň a na Vaši návštěvu se těšíme.

Vážení návštěvníci arboreta, jsme moc rádi, že jste si obíbili možnost napsat a pověsit své tajné přání na náš Strom přání. Jen Vás prosíme, abyste přání věšeli na ten jeden a jediný k tomu určený převislý buk v centru arboreta - zastavení číslo 5 na stezce (S)mysl mezi stromy. Vámi špatně umístěná přání aktivně vyhledáváme a přemisťujeme, aby byla větší šance, že se splní. Takto strávený čas bychom ale mohli věnovat nějaké jiné činnosti, tak vám předem děkujeme, že si dáte tu práci a Strom přání vyhledáte.

 

Při návštěvě arboreta prosím dodržujte všechna platná doporučení a nařízení spojená s minimalizací přenosu nemoci COVID-19. Desinfekce jsou pro Vás k dispozici. Děkujeme za pochopení.

Věříme, že náš život je mnohem lepší, když můžeme chodit mezi stromy. Proto o ně pečujeme, aby tu zůstaly pro nás i naše děti.

Přijďte načerpat energii při procházce v našem arboretu. Odhalte při ní krásu a rozmanitost stromů z celého světa. Domov má u nás více než 800 druhů dřevin a jsou mezi nimi skutečné zelené poklady.

Jedním z nich je převislý buk v centru arboreta, který byl vybrán jako tzv. Wish tree (Strom přání), na který můžete své přání pověsit.

Věděli jste, že

- jsme největším univerzitním arboretem v ČR,

- s rozlohou 23 ha je arboretum větší než brněnské Lužánky,

- unikátní sbírku stromů založil v letech 1928–1929 profesor August Bayer, který byl jedním  ze zakladatelů Mendelovy univerzity v Brně,

- patří mezi nejznámější objekty tzv. lesoparkového typu ve střední Evropě,

- nás najdete na seznamu evropských botanických zahrad a arboret. Naše arboretum patří mezi ta vyhlášená a můžete se tak u nás potkat s odborníky z celého světa.

Od vzniku arboreta je sortiment rozšiřován vlastními výpěstky ze semen získaných sběrem nebo výměnou. Odbornou správu vykonává v současné době Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU.

Na svazích nad potoční nivou, uprostřed lesních porostů, jsou vytvořeny palouky s výsadbami exotických dřevin. K velmi zajímavým patří některé jehličnany a liány, patrně největší v České republice, bohatá je i kolekce vrb. Jako jediné arboretu v České republice máme i bukový prales – ukázku druhové skladby původních lesů.

Na jaře se sbírka pyšní kvetoucími rododendrony a azalkami, v létě poskytuje chladivý stín a na podzim hýří pestrou paletou barev. Mimo dřeviny jsou zde pěkná společenstva nivních luk s řadou chráněných druhů bylin upolín nejvyšší (Trollius altissimus), ocún jesenní (Colchicum autumnale).

Inspiraci je možno načerpat i v různých zákoutích, která jsou doplněna dřevěnými skulpturami, výtvory studentů univerzity.

TOP