Arboretum Křtiny

Arboretum Křtiny je známou sbírkou dřevin. Nachází se mezi městysi Křtiny a Jedovnice, asi 20 km severně od Brna, v těsné blízkosti CHKO Moravský kras, na území Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně. Na ploše 23 ha je soustředěno přes 1 000 druhů dřevin z celého světa.
Unikátní sbírka byla založena v letech 1928 – 1929 profesorem Augustem Bayerem, je určena zejména pro výuku studentů a výzkum. Od vzniku arboreta je sortiment rozšiřován vlastními výpěstky ze semen získaných sběrem nebo výměnou. Odbornou správu vykonává v současné době Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU. Objekt se rozkládá ve výšce 450 až 520 m nad mořem, průměrná roční teplota je 6 °C, průměrné roční srážky 640 mm. V údolí, probíhajícím od severu k jihu, se značně uplatňují mrazy a proudění vlhkého vzduchu. Geologickým podkladem je pískovec, překrytý sprašovými hlínami. Na svazích nad potoční nivou, uprostřed lesních porostů, jsou vytvořeny palouky s výsadbami exotických dřevin. K velmi zajímavým patří některé jehličnany a liány, patrně největší v České republice, bohatá je i kolekce vrb. Součástí arboreta je i bukový prales – ukázka druhové skladby původních lesů. Mimo dřeviny jsou zde pěkná společenstva nivních luk s řadou chráněných druhů bylin. Inspiraci je možno načerpat i v různých zákoutích, která jsou doplněna dřevěnými skulpturami, výtvory studentů univerzity.
Na jaře se sbírka pyšní kvetoucími rododendrony a azalkami, v létě poskytuje chladivý stín a na podzim hýří pestrou paletou barev.
Arboretum je uvedeno i v seznamu evropských botanických zahrad a arboret, patří mezi nejznámější objekty tzv. lesoparkového typu ve střední Evropě, navštěvují je odborníci z celého světa.

ke stažení

Letáček Arboretum Křtiny

TOP