Sezóna začíná Dnem otevřených dveří 22.–23. května 2021 od 9.00 do 17.00

Přijďte načerpat energii při procházce v našem arboretu. Odhalte při ní krásu a rozmanitost stromů z celého světa. Domov má u nás více než 800 druhů dřevin a jsou mezi nimi skutečné zelené poklady.

Věděli jste, že

- jsme největším univerzitním arboretem v ČR,

- s rozlohou 23 ha je arboretum větší než brněnské Lužánky,

- unikátní sbírku stromů založil v letech 1928–1929 profesor August Bayer, který byl jedním  ze zakladatelů Mendelovy univerzity v Brně,

- patří mezi nejznámější objekty tzv. lesoparkového typu ve střední Evropě,

- nás najdete na seznamu evropských botanických zahrad a arboret. Naše arboretum patří mezi ta vyhlášená a můžete se tak u nás potkat s odborníky z celého světa.

Od vzniku arboreta je sortiment rozšiřován vlastními výpěstky ze semen získaných sběrem nebo výměnou. Odbornou správu vykonává v současné době Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU.

Na svazích nad potoční nivou, uprostřed lesních porostů, jsou vytvořeny palouky s výsadbami exotických dřevin. K velmi zajímavým patří některé jehličnany a liány, patrně největší v České republice, bohatá je i kolekce vrb. Jako jediné arboretu v České republice máme i bukový prales – ukázku druhové skladby původních lesů.

Na jaře se sbírka pyšní kvetoucími rododendrony a azalkami, v létě poskytuje chladivý stín a na podzim hýří pestrou paletou barev. Mimo dřeviny jsou zde pěkná společenstva nivních luk s řadou chráněných druhů bylin upolín nejvyšší (Trollius altissimus), ocún jesenní (Colchicum autumnale).

Inspiraci je možno načerpat i v různých zákoutích, která jsou doplněna dřevěnými skulpturami, výtvory studentů univerzity.

TOP