Památníky

AUGUST BAYER – MUŽ, KTERÝ SÁZEL STROMY 

August Bayer, zakladatel arboreta, stromy miloval. Procestoval velký kus světa a místo suvenýrů si ze svých cest vozil semínka a sazenice dřevin. Zemřel v koncentračním táboře Mauthausen. I desítky let po jeho smrti můžeme obdivovat plody jeho práce.

JAN SVATOPLUK PRESL – MUŽ, KTERÝ DÁVAL JMÉNA

Jan Svatopluk Presl musel být mužem s velkou fantazií. Kopretina, bledule, pomněnka, lachtan, bobr nebo klokan –  to jsou jen některé z názvů, které vymyslel. A nezůstal jen u biologie! V chemii zavedl dvouslovné pojmenovávání sloučenin i známé přípony –ný, –natý, –itý, -ový, -elý. 

OBĚTI AUTOHAVÁRIE V NIKARAGUI – CESTA KE HVĚZDÁM

Na podzim roku 2011 se vydali vědci a studenti z Mendelovy univerzity v Brně na cestu,  na jejímž konci měl vzniknout velký  tropický statek.  Osud tomu však chtěl jinak. Tři akademici nepřežili střet s neosvětleným kamionem. Jejich osobnosti i křehkost života nám připomíná tento památník.


A Vrby
B Březový háj
C Rašeliniště
D Vřesoviště
E Americké stromořadí
F Douglasková alej
G Kultivary cypřišků a tůjí
H Asie
I Smrk chlumní
J Severní Amerika – západ

K Severní Amerika – východ
L Japonsko
M Cypřiškový háj
N Bukový prales
O Jeřáby
P Středomoří
Q Jižní Amerika
R Čína
S Dálný východ


Napište nám