Rejstřík druhů

Rejstřík druhů / cypřišovité / Tajvánie kryptomeriovitá

Tajvánie kryptomeriovitá

Taiwania cryptomerioides Hayata

cypřišovité

Cupressaceae

Lokalita:Arboretum Křtiny
Region:Moravský Kras
Stát:Česko
Nadmořská výška:
Biotop:lesopark
Určil:
Popis:
Výskyt:Dálný východ

Jediný druh monotypického rodu tajvánie. Rod je pojmenován po zemi Tchaj-wanu, odkud se v roce 1910 poprvé dostal do povědomí botanické komunity.

Dřevinu tajvánii pro vědu objevil a popsal japonský botanik Bunzô Hayata na ostrově Tchaj-wanu teprve v roce 1906. V mladším věku se podobá kryptomerii japonské a proto dostala druhové druhové jméno „cryptomerioides“ – podobná kryptomerii.

Starší stromy bývají hustě porostlé lišejníky, mechy a játrovkami. Stromy rostou velmi pomalu, jsou dlouhověké a údajně se mohou dožít stáří 1600 až 2000 let.

V minulosti bylo snadno opracovatelné, vonné, světložlutě až načervenale zbarvené dřevo používáno hlavně na kvalitní rakve. Dále bylo pro svou lehkost vhodné pro stavbu mostů a lodí.

V současnosti jsou zbývající stromy chráněny.

 Stromy tajvánie kryptomeriovité se v minulém období hojně kácely a soudí se, že se jejich stavy za století snížily o témě polovinu. V Číně a Tcgaj-wanu se pracuje na obnově jejich porostů, kde jsou také chráněné. Její popluce je stabilní, avšak je brána jako ohrožený druh. Je to jeden z největších druhů stromů v Asii, hlášený do výšek až 90 m vysoký a s kmenem o průměru až 4 m. V roce 2023 byl nalezen exemplář měřící 84,1 metru na výšku. Taiwania je také časopis, který vydává National Taiwan University na Tchaj-wanu.

Další dřeviny stejné čeledi: