Rejstřík druhů

Rejstřík druhů / cypřišovité / Sekvojovec obrovský

Sekvojovec obrovský

Sequoiadendron giganteum (Lindl.) J.Buchholz

cypřišovité

Cupressaceae

Lokalita:Arboretum Křtiny
Region:Moravský Kras
Stát:Česko
Nadmořská výška:
Biotop:lesopark
Určil:
Popis:
Výskyt:USA Kalifornia – Sierra Nevada

Říká se mu mamutí strom. I v češtině se mu původně říkalo sekvojovec mamutí.

Je jediným druhem svého rodu.

Je to největší strom světa. Dosahuje výšky kolem 80 mm. Jejich borka je tlustá i 60 cm a ve spodní části kmene i 1 m. Strom se jménem Waterfall Tree má obvod kmene 47 metrů.

Nejvyšší je Redwood s výškou 95 metrů. Nejznámějším velikánem pak je General Sherman se svou výškou 83,8 m.

Zároveň se dožívají velmi vysokého věku i 3200 let. Nejstarší strom měl pravděpodobně 4000 let.

Sekvojovci obrovskému patří prvenství jako nejmohutnějšímu živému organismu na naší planetě. 

Do objevení borovice osinaté byly považováni za nejstarší stromy světa.

Sekvojovec obrovský patří do kdysi bohatě zastoupené skupiny jehličnanů, které prodělaly svůj rozkvět ve druhohorách, v období křídy.

Tento strom jako botanický druh byl evropské civilizaci neznámý do roku 1841, kdy jej objevil cestovatel John Bidwell. Jeho zprávám nechtěl zprvu nikdo věřit, ale již roku 1853 se jeho semena vyvážela do Evropy a východních států USA.

V Británii se pro sekvojovec užívalo jméno Wellingtonia podle vévody Wellingtona.

Další dřeviny stejné čeledi: