Rejstřík druhů

Rejstřík druhů / cypřišovité / Kryptomerie japonská

Kryptomerie japonská

Cryptomeria japonica (Thunb. západ, ex L.f.) D.Don

cypřišovité

Cupressaceae

Lokalita:Arboretum Křtiny
Region:Moravský Kras
Stát:Česko
Nadmořská výška:480 m
Biotop:lesopark
Určil:Jiří Šumbera
Popis:Solitérní strom, spodní části kmenů, větev s plody, samčí květy
Výskyt:Japonsko, Čína

Je reliktem jurského období (z doby před 208-144 miliony let).

Do Evropy byla introdukována v roce 1842. V Česku byla poprvé vysazena na Sychrově v roce 1845.

Dřevo je silně odolné proti hnilobě. Starému dřevu, které bylo uloženo v půdě, se změní barva na tmavě zelenou a je poté velmi ceněné. Listy jsou velmi aromatické a používají se jako vonné tyčinky.

Název kryptomerie pochází z řeckého kryptos – tajný a meros – část, protože semena jsou zčásti skryta v paždí šupin.

Je jediný zástupce monotypického rodu kryptomerie. Je známo asi 60 variet. Japonští zahradníci znají více než 200.

Je národním stromem Japonska.

V Japonsku se nachází posvátný strom sugi, který šeptá ve větru a za bezvětří jeho zprávy posílají ptáci. Je to král lesa a pokud se zraní, ostatní stromy se shromáždí a jeho zranění mu pomohou léčit.

Stromy sugi lemují 35 km dlouhou cestu od šógúnské svatyně a mauzolea Nikkó a královskou rezidencí Edo.

Další dřeviny stejné čeledi: