Rejstřík druhů

Rejstřík druhů / cypřišovité / Kryptomerie japonská

Kryptomerie japonská

Cryptomeria japonica (Thunb. západ, ex L.f.) D.Don

cypřišovité

Lokalita:Arboretum Křtiny
Region:Moravský Kras
Stát:Česko
Nadmořská výška:480 m
Biotop:lesopark
Určil:Jiří Šumbera
Popis:Solitérní strom, spodní části kmenů, větev s plody, samčí květy
Výskyt:Japonsko, Čína

Další dřeviny stejné čeledi: