Rejstřík druhů

Dub zimní

Quercus petraea (Matt.) Liebl.

bukovité

Fagaceae

Lokalita:Arboretum Křtiny
Region:Moravský Kras
Stát:Česko
Nadmořská výška:460 m
Biotop:lesopark
Určil:Jiří Šumbera
Popis:listy a květenství, listy a plody, kmen
Výskyt:Evropa, Malá Asie, Kavkaz

Dub zimní je nadán silnou pařezovou a kmenovou výmladností.

Z žaludů se dodnes vyrábí mouka nebo náhražky kávy.

Lidově se dubu zimnímu říká obdobně jako letnímu: křemelák, zimnák, drnák, drvák, zimák.

Dub zimní je národním stromem Irska a Walesu.

V České republice je evidováno 64 položek (stromů, skupin a alejí) dubů zimních, což je 21× méně oproti dubům letním.

Český rekordman je Albrechtický dub, který dosahoval obvodu 1236 cm (ve výčetní výšce tzn. v 1,3 m) a jeho stáří bylo odhadované na 800–1100 let. Zanikl po cíleném opakovaném zapálení roku 1993.

Nejmohutnější žijící památný dub zimní s obvodem 660 cm (2003) je v současnosti Czernínských dub v Sedlické oboře na Blatensku.

Další dřeviny stejné čeledi: