Rejstřík druhů

Dub letní

Quercus robur L.

bukovité

Fagaceae

Lokalita:Arboretum Křtiny
Region:Moravský Kras
Stát:Česko
Nadmořská výška:460 m
Biotop:lesopark
Určil:Jiří Šumbera
Popis:listy a květenství, plody a listy, plod a listy, kmen, hálka Žlabatka kalichová Andricus quercuscalicis
Výskyt:Evropa, Malá Asie, Kavkaz

Dub letní má 2 ekotypy – běžnější ekotyp roste v lužních lesích, kdežto druhý ekotyp na sušších stanovištích.

Má hluboké kořeny, které mohou tvořit spojení se spodní vodou, proto bývá častěji zasažen bleskem než jiné stromy.

Rozšířenější než dub zimní.

Dubové dřevo je známé svou odolností ve vodě, kde při dlouhodobém ponoření zkamení.

Z žaludů se dodnes vyrábí mouka nebo náhražky kávy.

V Bělovežském lese (Polsko) rostou prastaré duby letní. Každý z památných stromů je pojmenován po některém polském panovníkovi, případně po litevských knížatech.

Dubu letnímu se také říká: křemelák, letňák, drnák, drvák

Nejstarší památné stromy na území ČR Žižkův dub v Náměšti (900-1100 let), Císařský dub (~1000 let), Körnerův dub (700-1500 let), Svatováclavský dub (700-1100 let).

Další dřeviny stejné čeledi: