Rejstřík druhů

Dub cer

Quercus cerris L.

bukovité

Fagaceae

Lokalita:Arboretum Křtiny
Region:Moravský Kras
Stát:Česko
Nadmořská výška:
Biotop:lesopark
Určil:
Popis:
Výskyt:Evropa jih a jihovýchod

Jako jediný z našich domácích dubů má vnější stranu číšky hustě porostlou až 1 cm dlouhými šídlovitými šupinami.

U nás je původní pouze na jižní Moravě, v Čechách je uměle vysázen.

Tradiční způsob přípravy semen spočíval v jeho přezimování v bažinaté půdě. Ze semen se pražila náhražka kávy.

Z větviček poškozených hmyzem vytéká sladká tekutina, která je jedlá a v Iránu se prodává na trzích jako potravina.

Další dřeviny stejné čeledi: