Rejstřík druhů

Rejstřík druhů / cypřišovité / Ostrolistec kopinatý

Ostrolistec kopinatý

Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook.

cypřišovité

Lokalita:Arboretum Křtiny
Region:Moravský Kras
Stát:Česko
Nadmořská výška:470 m
Biotop:lesopark
Určil:Jiří Šumbera
Popis:Větev s jehlicemi, mladý strom
Výskyt:Čína

Další dřeviny stejné čeledi: