Rejstřík druhů

Rejstřík druhů / cypřišovité / Cypříšek Lawsonův

Cypříšek Lawsonův

Chamaecyparis lawsoniana (A. Murray) Parl.

cypřišovité

Cupressaceae

Lokalita:Arboretum Křtiny
Region:Moravský Kras
Stát:Česko
Nadmořská výška:490 m
Biotop:lesopark
Určil:Jiří Šumbera, Luboš Úradníček
Popis:solitérní strom, skupina stromů, kmen, rubová strana větve
Výskyt:Severní Amerika – Kalifornie, Oregon

V roce 1854 byl dovezen do Edinburghu ve Skotsku a o pět let později i do Čech.

Dříve bylo jeho bílé, vonné dřevo velmi ceněno a z Ameriky i vyváženo, např. do Japonska na stavbu chrámů. Dnes jeho přirozená mísa prakticky zmizela.

Je známo kolem 500 kultivarů.

Nejmohutnější roste v Siskiyou National Forest v Oregonu, má výčetní tloušťku kmene 365 cm, výšku 69,8 m a šířku koruny 12 m (v r. 1998).

Nejvyšší lze nalézt v Jed Smith State Park v Kalifornii, je vysoký 81,08 m a kmen má průměr 280,4 cm (v r. 2009).

Věk nejstarších stromů je odhadován na 560 let.

Dřevo je známé svým vysoce voňavým zázvorovým aroma.

Další dřeviny stejné čeledi: