Rejstřík druhů

Rejstřík druhů / cypřišovité / Cypříšek hrachonosný

Cypříšek hrachonosný

Chamaecyparis pisifera

cypřišovité

Lokalita:Arboretum Křtiny
Region:Moravský Kras
Stát:Česko
Nadmořská výška:490m
Biotop:lesopark
Snímek pořízen:09. 12. 2020
Určil:Luboš Úradníček
Popis:1. kmen, 2. větvička zdola, 3. strom

Další dřeviny stejné čeledi: