Rejstřík druhů

Líska turecká

Corylus colurna L.

břízovité

Betulaceae

Lokalita:Arboretum Křtiny
Region:Moravský Kras
Stát:Česko
Nadmořská výška:470 m
Biotop:lesopark
Určil:Jiří Šumbera
Popis:
Výskyt:Evropa, AsieJedná se o poměrně často vysazovanou dřevinu, v kultuře se objevuje asi od roku 1583. U nás byla poprvé vysazena patrně kolem roku 1865.

Ceněné je dřevo s očkovou texturou na dýhy. Používalo se třeba na výrobu troubele k dýmkám.

Dominantním stromem parku je pak mohutná líska turecká. Jedná se o srostlici čtyř kmenů, které se od sebe oddělují asi v metrové výši. Obvod kmene v prsní výšce dosahuje 448 cm, výšku stromu lze odhadnout na 17 m a průměr koruny činí 22 m. Stáří stromu je datováno ke vzniku parku, čili asi 110 let.

Uprostřed náměstí v Ronově nad Doubravou stávalo torzo starobylého stromu. Jednalo se o tureckou lísku, kterou místní považovali za ochránkyni města. Během času však musela být bohužel pokácena.

Podle jedné legendy se jednoho dne ukázal ve městě rytíř z rodu Lichtenberků. Jeho pravé jméno lid neznal, ale říkali mu Lichten. Přinesl s sebou semenáček turecké lísky, zasadil ho v malém parku na náměstí v Ronově nad Doubravou. Proutek rychle rostl, až z něho byl krásný strom s rozvětvenou královskou korunou. Léto končilo, Lichten jel s měšťany a vladyky z Ronova na lov. Když odjeli, zatáhla se mračna a slunce přestalo svítit. Nastalo šero. Lidé se báli a naříkali. Do města přišla malá holčička, byla oblečena v bílém, měla černé havraní vlasy a tmavé oči. Její pohled působil jako hadí jed. Lidé omdlévali a stromy chřadly. Všude, kudy prošla, byla tráva černá a spálená. Ve městě už nebyl nikdo při vědomí. Ozýval se dusot kopyt stále blíž a blíž, do města se vrátil Lichten. Zlá holka se právě chystala zničit tureckou lísku, ale Lichten srazil malou čarodějku k zemi. Ta vstala a uhranula Lichtena svým jedovatým pohledem. Jeho kůň padl i s jezdcem k zemi. Oř zemřel, ale jezdec se zvedl pln hněvu. Země se začala otřásat, Lichten padl omráčen. Vtom z mračen vysvitl pruh světla a osvítil tureckou lísku. Líska ožila a ďábla – holku, zašlápla do země, aby se vrátila zpět do pekla. Od té doby slouží líska jako ochránce města Ronova.

Turecká líska byla více než 150 let stará. Často ji maloval i malíř památných stromů, místní rodák, Jaroslav Turek. Ten v roce 2005 zemřel, po jeho odchodu začala líska usychat, až v roce 2011 bohužel uschla docela.

Další dřeviny stejné čeledi: