Rejstřík druhů

Jedle bělokorá

Abies alba Mill.

borovicovité

Pinaceae

Lokalita:Arboretum Křtiny
Region:Moravský Kras
Stát:Česko
Nadmořská výška:460 m
Biotop:Lesopark
Určil:Luboš Úradníček
Popis:Kmen, kmen, stromy, vzrostlý strom, vrchol se šiškami
Výskyt:Evropa

Spolu s bukem lesním a smrkem ztepilým tvoří pro výsadby tzv.hercynskou směs.

Podle slovanské tradice sídlí v jedli (pravděpodobně bělokoré) bohyně lesů Dzivica a Boruta.

Fremuthova jedle je památný strom u vsi Dolní Folmava jihozápadně od Domažlic. Přibližně stopadesátiletá jedle bělokorá (Abies alba) roste na jižním svahu pod Čerchovem v údolí Chladné Bystřice v nadmořské výšce 840 m. Je nejvyšší památnou jedlí v Česku.

Další dřeviny stejné čeledi: