Rejstřík druhů

Rejstřík druhů / borovicovité / Borovice pyrenejská blatka

Borovice pyrenejská blatka

Pinus uncinata subsp. uliginosa (G.E.Neuman) Businský

borovicovité

Pinaceae

Lokalita:Arboretum Křtiny
Region:Moravský Kras
Stát:Česko
Nadmořská výška:
Biotop:lesopark
Určil:
Popis:
Výskyt:Střední Evropa

Tento druh je u nás původní. Velmi často se kříží s dalšími druhy borovic. Také je středoevropským enedemitem.

Druh je považován za kriticky ohrožený a většina jeho nalezišť je chráněna.

Taxonomicky se jedná o velmi komplikovaný druh, u kterého existuje řada variant zařazení.