ARBORETUM – cesta kolem světa za…pár hodin

V nádherném prostředí arboreta si můžete projít dvě připravené trasy, nebo si naplánovat svoji vlastní.

Trasa „Cesta kolem světa“ Vám umožní poznat společenstva z různých míst naší planety. Bližší informace naleznete v letáčku.

Druhá trasa „Dotek umění“ (2 km) je vhodná i pro kočárky a osoby na invalidním vozíku s doprovodem. Trasa spojuje místa, kde se nachází dřevěné skulptury, které vytvořili studenti Mendelovy univerzity v Brně. Najdeme zde např. maják, knihy, dálnici v lese, jing a jang, smutnou paní, šišky a mnoho dalších. Nechejte se vést fantazií při určování co skulptury znamenají.

Co je doma, to se počítá

V arboretu můžete obdivovat více než 100 druhů našich domácích dřevin. To je téměř 1/2 ze všech druhů, které by se vyskytovaly v přírodě, kdyby ji neovlivňoval člověk. U stromů najdete tabulku se základními informacemi (český a vědecký název, morfologie, ekologické nároky, rozšíření atd.). Na umístění popisných tabulek se podílely Nadační fond prof. Augusta Bayera, nadace Partnership, ŠLP Křtiny a ÚLBDG LDF MENDELU. Sbírka domácích druhů je postupně doplňována dalšími druhy.

Arboretum a všechny trasy jsou výbornou didaktickou pomůckou pro pedagogy všech typů škol. Jsou vhodným cílem i pro rodinnou ekoturistiku, pro poučení a relaxaci.

Zveme vás i vaše čtyřnohé přátele k návštěvě.

Víte, kdo obohatil naši řeč o řadu názvů rostlin i zvířat? Kopretina, bledule, pomněnka, lachtan, bobr nebo klokan – slova, které dnes zná i malé dítě. Bez Jana Svatopluka Presla by se ale nejspíš jmenovali úplně jinak. A nezůstal jen u biologie – v chemii zavedl dvouslovné pojmenovávání anorganických sloučenin i známé přípony –ný, -natý, -itý. Když k bezpočtu vědeckých aktivit Jana Svatopluka Presla připočteme i to, jak byl aktivní politicky, jedno je jisté. Byl to opravdu renesanční člověk. Jeho památník najdete v našem arboretu.

TOP