Památníky

 

AUGUST BAYER - MUŽ, KTERÝ SÁZEL STROMY 

August Bayer, zakladatel arboreta, stromy miloval. Procestoval velký kus světa a místo suvenýrů si ze svých cest vozil semínka a sazenice dřevin. Zemřel v koncentračním táboře Mauthausen. I desítky let po jeho smrti můžeme obdivovat plody jeho práce.

 

JAN SVATOPLUK PRESL - MUŽ, KTERÝ DÁVAL JMÉNA

Jan Svatopluk Presl musel být mužem s velkou fantazií. Kopretina, bledule, pomněnka, lachtan, bobr nebo klokan –  to jsou jen některé z názvů, které vymyslel. A nezůstal jen u biologie! V chemii zavedl dvouslovné pojmenovávání sloučenin i známé přípony –ný, –natý, –itý, -ový, -elý. 

 

OBĚTI AUTOHAVÁRIE V NIKARAGUI - CESTA KE HVĚZDÁM

Na podzim roku 2011 se vydali vědci a studenti z Mendelovy univerzity v Brně na cestu,  na jejímž konci měl vzniknou velký  tropický statek.  Osud tomu však chtěl jinak. Tři akademici nepřežili střet s neosvětleným kamionem. Jejich osobnosti i křehkost života nám připomíná tento památník.

TOP