Naučná stezka Domácí dřeviny

V nádherném prostředí arboreta byla otevřena naučná stezka Domácí dřeviny, na jejíž vybudování se podílely Nadační fond prof. Augusta Bayera, nadace Partnership, ŠLP ML Křtiny a ÚLBDG LDF MENDELU. V současné době je na stezce shromážděno přes 140 druhů domácích dřevin, tedy téměř 3/4 druhů, které by se dnes vyskytovaly na území státu v přirozených společenstvech neovlivněných člověkem. Každý druh je v terénu označen informační tabulí s českým a vědeckým názvem, popisem morfologie, ekologických nároků, rozšíření a případného využití, včetně mapky areálu a kresby olistěného kvetoucího nebo plodícího prýtu. Stezka je dále postupně doplňována dalšími druhy. Ke stezce je vydán průvodce.
Arboretum a naučná stezka jsou výbornou didaktickou pomůckou pro pedagogy všech typů biologicky zaměřených škol. Jsou vhodným cílem pro rodinnou ekoturistiku, pro poučení i relaxaci. Po zhlédnutí objektu je možné pokračovat návštěvou blízkého Moravského krasu. Zveme vás i vaše přátele k další návštěvě.

TOP